torstai 19. maaliskuuta 2015

Korkeakoulujen yhteishaun toinen hakuaika 17.3. – 9.4.

Toisessa hakuajassa on mukana 15 yliopistoa ja 24 ammattikorkeakoulua. Hakukohteita on tarjolla yhteensä noin 1 100, näistä noin 700 ammattikorkeakouluissa ja noin 400 yliopistoissa. Ensimmäisessä hakuajassa oli mukana suurin osa ammattikorkeakoulujen vieraskielisistä hakukohteista sekä yliopistojen taidealan hakukohteista. Hakijoita ensimmäisenä hakuaikana oli noin 14 000.

Toisena hakuaikana ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnassa on haettavana sekä päivätoteutuksena (entinen nuorten koulutus) että monimuotototeutuksena (entinen aikuiskoulutus) järjestettäviä koulutuksia. Haussa on mukana myös ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja.

Yliopistoissa on tarjolla kaikkien alojen hakukohteita. Aloituspaikkoja on ammattikorkeakouluissa toisena hakuaikana noin 25 000 ja yliopistoissa noin 18 000. Eniten aloituspaikkoja on ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutuksissa. Yliopistoissa eniten aloituspaikkoja on teknillistieteellisellä alalla, luonnontieteellisellä alalla ja humanistisella alalla.